Oczyszczacz

Filtracja to proces obróbki strumiena powietrza  w celu wyeliminowania niekorzystnych dla zdrowia człowieka cząstek zawieszonych i szkodliwych gazów powstałych w wyniku spalania paliw płynnych i stałych wszechobecnych wokół nas.

Filtracja powietrza w domach jednorodzinnych z systemem wentylacji mechanicznej

Filtry antysmogowe przeznaczone są do współpracy z rekuperatorami do wydatku 350m3/h i w drugiej wersji do 500m3/h.

Podłączenie filtrów antysmogowych przeprowadza się poprzez wpięcie w linie czerpni powietrza do rekuperatora za pomocą rur izolowanych, elestycznych lub sztywnych spiro. Urządzenie można powiesić na elewacji budynku i podpiąć do czerpni w ścianie budynku.

Urządzenie filtracyjne generuje wstępne nadciśnienie w celu pokonania oporów na filtrach i nie jest obciążeniem dla rekuperatora. Urządzenie filtracyjne oczyszcza powietrze z 99,95% zanieczyszczeń powietrza m.in. pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 oraz zanieczyszczeń gazowych takich jak benzen.

Centrala filtracyjna składa się z nastepujących filtrów:

1. Filtr kieszeniowy FK-4/360/6k  klasy G4 w celu wyłapania wstępnie większych cząstek zanieczyszczenia jak kurz, pyłki roślin i owady.

2. Filtr HEPA FA-13/50 klasy H13 wysokosprawny filtr służący do dezynfekcji powietrza.Zatrzymuje większość (co najmniej 99,95%) zanieczyszczeń mechanicznych, większych niż 0,3µm, a także: komórki grzybów , pierwotniaków i bakterii oraz większość wirusów.IMG_4882mniejsze

3. Filtr węglowy sorpcyjny FW-K w celu wychwytywania typowych zanieczyszczeń gazowych występujących w powietrzu w środowisku wielkomiejskim (spaliny, lotne związki organiczne powodujące przykre zapachy itp.

Filtr wstępny kieszeniowy oraz filtr Hepa należy wymieniać wg stanu przynajmniej dwa razy w roku a filtr węglowy w zalezności od zanieczyszczenia powietrza raz na rok lub dwa lata.

IMG_4888 mniejsze

Dane techniczne filtra antysmogowego :

wymiary: 1150mmx610mmx 350 mm

pobór energii: do 100W

masa: 48 kg

Przykładowe realizacje: