Dlaczego wentylacja

Wentylacja to ruch powietrza pomiędzy pomieszczeniami budynku i zewnętrznym otoczeniem. Zapewnia prawidłową wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, niezbędne do zdrowego oddychania i prawidłowego funkcjonowania osób przebywających w budynku.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w budynkach jednorodzinnych  wentylacja 1

Wysoka szczelność nowoczesnych budynków wymaga wentylacji mechanicznej, czyli wymuszonego przez wentylator ruchu powietrza. Zapewnia ona stały i określony napływ świeżego powietrza z zewnątrz przez rekuperator. Jest to urzędzie nadmuchujące i wyciągające powietrze z jednoczesnym odzyskiem ciepła z wyciąganego (zużytego) powietrza. Zastosowanie takiej wentylacji zmniejsza zapotrzebowanie budynku na ciepło z centralnego ogrzewania oraz zapewnia jednolite warunki w różnych częściach budynku. Wykonujemy projekty, montaż, uruchomienie, odbiór i serwis wentylacji z rekuperatorami.

Wentylacja mechaniczna w budynkach komercyjnych

Budynki przemysłowe i usługowe wymagają często specjalnych systemów wentylacyjnych, zgodnie z pełnioną funkcją, czy to w zakresie dostarczenia/ wymiany powietrza technologicznego, czy dla osób przebywających w budynkach. Realizujemy wszystkie typy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i bez odzysku. Wykonujemy systemy wg dostarczonych projektów wraz z projektami budowlanymi, tak aby spełniły funkcję obiektu i normy niezbędne do odbioru.

Wentylacja z odzyskiem ciepła – rekuperacja  rekuperator

Centrale wentylacyjne – rekuperatory to „silnik” systemu wentylacji w budynkach jednorodzinnych i przemysłowych. Pozwalają one odzyskać od 60% do 99% ciepła traconego przez wentylację (wyrzucanego na zewnątrz budynku). W zależności od potrzeb instalujemy centrale z wymiennikiem ciepła krzyżowym, obrotowym lub przeciwprądowym.